Державний стандарт базової і повної середньої освіти

Проект стратегії національного розвитку освіти в Україні на2012-2021 роки

Закон України "Про загальну середню освіту"

З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 18 Закону України "Про загальну середню освіту" щодо запобігання дискримінації при вступі до початкової школи
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Статтю 18 Закону України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230) доповнити частиною сьомою такого змісту:
"7. Забороняється перевіряти рівень знань під час зарахування дітей до загальноосвітнього навчального закладу, крім гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 6 вересня 2011 року N 3701-VI { ДЖЕРЕЛО тексту http://zakon.rada.gov.ua }

Кiлькiсть переглядiв: 285