Увага! Предметні турніри

Увага, триває підготовка до районних та міських турнірів і конкурсів у 2011/2012 навчальному році.
Надаємо рекомендації щодо підготовки до предметних турнірів.
Турнір - відносно новий, у порівнянні з олімпіадами, вид змагань учнів. Це захоплююча й пізнавальна форма змагань, у якій учні, крім фундаментальних знань по предметі, повинні продемонструвати своє мислення, уміння вирішувати складні наукові проблеми й доводити свою правоту в дискусії з іншими школярами, науковими співробітниками й викладачами ВУЗів. Турніри надають більше можливостей для творчості й імпровізації.
Головна відмінність турніру від інших форм змагань полягає в тому, що турнір – командне змагання. Структура турніру така, що дозволяє перевірити під час бою рівень і глибину знань кожного учасника. Разом з тим турнір учить дітей працювати в команді, що повинна побудувати власну тактику й стратегію виступу, створити сприятливі внутрішньоколективні відносини.
Турнір - це гра, причому особлива рольова гра, що поєднує основні аспекти навколишнього наукового й повсякденного життя. Під час турніру відбувається тісне спілкування з ровесниками, які під час боїв виступають у ролі опонентів.
Крім того завдання турнірів принципово відрізняються від олімпіадних, оскільки не мають однозначного рішення. При підготовці до турніру учням доводиться додатково вивчати спеціальну літературу, консультуватися в науковців.
Якості, необхідні учасникові турніру:
• уміння аналізувати;
• взаєморозуміння з товаришами по команді;
• уміння захищати свою думку;
• уміння швидко приймати рішення;
• рішучість;
• уміння вислухати точку зору іншого, навіть якщо вона не збігається із власної;
• упевненість у собі й своїх знаннях;
• уміння висувати гіпотези;
• прагнення до перемоги й азарт.

Турніри як особлива форма вимагають особливої підготовки. Вони проходять у вигляді боїв (раундів), у яких учні беруть участь у наукових дискусіях у ролі доповідача, опонента й рецензента.
Підготовка включає:
1. Необхідно ретельно вивчити правила проведення турніру, щоб мати чітке подання про дії, які відбуваються під час виступів. Варто обов'язково докладно розповісти про їх учням, щоб для них не було несподіванок під час турніру.
2 Кожний учень протягом бою виконує кілька функцій, і його необхідно підготувати до виконання кожної з них.
3 Керівник команди повинен допомогти підготувати доповіді для турнірних завдань.
4 Починати підготовку команди треба з того, щоб навчити учнів «говорити», чітко й коректно формулювати й висловлювати свою точку зору. Для цього потрібно підготувати кілька завдань, які вимагають розгорнутої відповіді, і запропонувати членам команди обговорити їх, висловлюючи при цьому власну точку зору. При цьому необхідно стежити не тільки за якістю ідей, але й за коректністю формулювань. Кожний учасник обов'язково повинен висловитися щодо доповіді товариша, указати на недоліки, у такий спосіб можна визначити, хто з учнів більше підходить до виконанню тої або іншої ролі в турнірі відповідно з індивідуальними можливостями. Важливо, щоб у процесі підготовки команда стала єдиним цілим, де кожний почуває іншого. Для формування вміння висловлювати власна думка можна ознайомити учнів з коротким курсом риторики.
5 У команді обов'язково необхідно виділити лідера, що міг би вчасно мобілізувати команду до роботи й приймати стратегічні рішення.
6 Необхідно ретельно розробити й підготувати стратегію й тактику поводження команди з урахуванням умінь кожного її члена, продумати, як і в якому порядку доповідати кожне завдання.
7 Основна форма проведення турніру – бої (раунди), які проходять у вигляді наукової дискусії. Кожна команда складається з 3 – 5 учнів, бажано різного віку, щоб зберегти наступність. У кожному бої беруть участь 3 або 4 команди, що виступають у ролі Доповідача, Опонента й Рецензента. Бій складається із трьох дій, у який відбувається зміна ролей. Під час підготовки важливо допомогти учням розібратися в особливостях кожної ролі.
Доповідач викладає суть рішення запропонованого завдання, звертаючи увагу слухачів на основні ідеї й висновки. Доповідь повинен бути чітким, коректним, лаконічним, аргументованим. Іноді в команди виникає кілька шляхів рішення й тому для більше логічної побудови доповіді можна висунути двох учасників, один із яких виступає в ролі співдоповідача. Однак потрібно пам'ятати, що кожний член команди протягом бою може виступити тільки два рази незалежно від його ролі.
Опонент відзначає позитивні й негативні моменти рішення завдання Доповідачем, робить критичні зауваження до доповіді, ставить питання, які характеризують основні недоліки й помилки в розумінні проблеми. Питання Опонента повинні стосуватися тільки представленої доповіді, у рамках моделі рішення, пропонованої Доповідачем. Опонент може зробити критичні зауваження й до самої моделі доповіді. Виступ Опонента не повинне зводитися до викладу власного рішення проблеми.
Найбільш складним є виступ у ролі Рецензента. У більшості випадків учні не розуміють ролі рецензента й зводять свій виступ до додаткового опануванню. Рецензент дає коротку оцінку виступам Доповідача й Опонента. Він повинен показати своїм суперникам і членам журі, наскільки якісно Доповідач і Опонент упоралися зі своєю роллю. Якщо опонент не якісно впорався, Рецензент може частково взяти на себе його обов'язку, однак цим не варто захоплюватися.
Після виступів команд Доповідачеві, Опонентові й Рецензентові надається можливість виступити із заключним словом, під час якого потрібно коротко оцінити свій виступ і виступи інших команд. Можна грамотно обґрунтувати помилки своїх суперників і наполягати на вірності своєї позиції або, навпаки, погодитися із зауваженнями, прийняти їх в увагу.
8. Підготовка доповіді. Завдання турніру по своїй природі є відкритими завданнями, тобто не мають однозначної відповіді. Підготовка доповіді складається із двох етапів:
1) колективний.
Збирається вся команда й методом мозкового штурму пропонуються різні підходи до рішення проблеми. Обов'язковим є участь всіх членів команди й прийняття всіх пропозицій. Далі потрібно розділити завдання між окремими учнями так, щоб за кожне відповідав одна людина, що потім буде готовити доповідь.
З огляду на всі пропозиції, приймається трохи найцікавіших ідей, які після більш детально спрацьовуються й розробляється модель рішення проблеми.
2) індивідуальний. Збирається вся інформація з літератури (не тільки в Інтернеті, але й у наукових бібліотеках). Можливо деякі дані надалі не знадобляться, але спочатку накопичувати потрібно все. Формується чорнова доповідь, якому варто обговорити з командою, звертаючи увагу на спірні питання, які можуть викликати зауваження майбутнього опонента, і визначити питання, на які доповідач може не відповісти під час полеміки. Бажано обговорити чорнову доповідь із фахівцями - ученими. Під час обговорення всі члени команди повинні виступати в ролі опонента.
До доповіді додається наочний матеріал (плакати зі схемами, малюнки, презентації - з урахуванням можливостей при організації турніру).
9. Підготовка опанування.
Оскільки неможливо вгадати, яким буде доповідь, домашні заготівлі можуть і не знадобитися, але під час підготовки варто враховувати:
• Під час опанування необхідно відзначити як негативні, так і позитивні сторони доповіді (тобто не тільки зауваження, особливо погано якщо вони штучні або не мають відносини до реального стану справ).
• Під час опанування в першу чергу варто обговорити модель рішення проблеми, пропоновану Доповідачем, і тільки потім переходити на дрібні деталі.
• Опанування не повинне зводитися тільки до перерахування питань.
Підготовка опанування повинна починатися при первинному обговоренні завдань, коли відсіваються власні невдалі рішення (адже ті ж ідеї можуть виникнути й у суперників). Під час обговорення чорнових доповідей недоліки й помилки також варто фіксувати - їх можна використовувати при майбутньому опануванні.
10. Підготовка рецензування. На роль рецензента варто висувати самого досвідченого й сміливого члена команди. Рецензент дає коротку оцінку виступам Доповідача й Опонента, наскільки якісно вони впоралися зі своєю роллю:
• необхідно визначити якість підготовки Доповідача, його поінформованість по суті проблеми й володіння літературою. Також потрібно оцінити якість і доцільність наочності.
• необхідно відзначити наскільки Опонент розібрався в представленому доповідачем рішенні проблеми, наскільки точно він визначив позитивні й негативні сторони доповіді, які питання ставив, чи дійшов до суті завдання. Якщо Опонент не впорався зі своїм завданням, Рецензент може частково взяти на себе його функції, а для цього він сам повинен володіти необхідним теоретичним матеріалом. Рецензент повинен уважно стежити за ходом бою.

Кiлькiсть переглядiв: 147