Задачі ХІІ міського турніру юних економістів (2018/2019 навчальний рік)

Задачі ХІІ міського турніру юних економістів (2018/2019 навчальний рік)

1. Волонтерство як соціально-економічне явище.
2. Аграрний сектор економіки України: сучасний стан та перспективи розвитку.
3. Децентралізація державного управління в Україні та її соціально-економічні наслідки.
4. Чи є податкова система в Україні ефективною?
5. Ринок нерухомості в Україні та тенденції його розвитку.
6. Роль митної системи в економічному розвитку країни.
7. Комерційна таємниця та система її охорони.
8. Стимулювання персоналу фірми з метою досягнення найвищої економічної ефективності.
9. Чому скорочується чисельність населення України?
10. Вплив життєвого циклу товару на маркетингову стратегію фірми.
11. Вивчення поведінки споживачів та вибір фірмою цільових ринкових сегментів.
12. Валютні ризики у підприємницькій діяльності та механізм їх мінімізації.
13. Франчайзинг у бізнесі: історія розвитку, переваги та недоліки, сучасні тенденції.
14. Стратегія досягнення фірмою конкурентних переваг за рахунок зниження витрат..
15. Вплив соціальних чинників поведінки споживача на цінову стратегію фірми.
16. Джерела фінансування та ефективність інноваційної діяльності фірми

Кiлькiсть переглядiв: 113