XІХ обласна виставка-презентація педагогічних ідей та технологій

Про організацію та проведення

XІХ обласної виставці-презентації педагогічних ідей та технологій

за темою «Розвиток педагогічної компетентності та професійної майстерності педагогів регіону».

1. Порядок проведення та правил участі в XІХ обласній виставці-презентації педагогічних ідей та технологій

Для участі в роботі XІХ обласної виставки-презентації педагогічних ідей та технологій на добровільній основі запрошуються педагогічні колективи навчальних закладів усіх типів і форм власності, наукові, методичні, педагогічні працівники області.

До участі в обласній виставці-презентації педагогічних ідей та технологій від районів (міст) області приймаються роботи (експонати), які посіли І місце на районних (міських) виставках-презентаціях 2011 року, відповідно до квоти. Представлені роботи (експонати) повинні бути схвалені на засіданні методичної ради районного (міського) методичного кабінету (для закладів освіти обласного підпорядкування – методичною радою закладу).

На виставку-презентацію приймаються друковані роботи (експонати) педагогічних працівників (навчально-методичні посібники, методичні рекомендації, робочі зошити, методичні рекомендації до навчальної програми (факультативу, спецкурсу, курсу за вибором) варіативної складової навчального плану, розробки, дидактичні та наочні матеріали, збірки, комп’ютерні програми, каталоги тощо), видані у 2011 році, які не подавалися на попередні обласні педагогічні виставки-презентації.

Звертаємо Вашу увагу, що роботи (експонати), які мають гриф МОН України, приймаються для участі у виставці, але експертизу на регіональному рівні проходити не будуть. Експонати, надіслані на виставку-презентацію не повертаються.

2. Порядок подання заявки на участь у виставці-презентації, витягу з протоколу та експонатів

Для участі в XІХ обласній виставці-презентації педагогічних ідей та технологій до оргкомітету необхідно подати:

– заявку на участь у друкованому вигляді та на електронному носії

(1 примірник): роботи (експонати) подаються за напрямами та відповідними розділами. Роботи (експонати) одного автора з одного предмета для різних класів реєструються під одним номером;

– витяг із протоколу засідання методичної ради районного (міського) методичного кабінету (методичною радою закладу – для закладів освіти обласного підпорядкування);

– роботи (експонати) для участі у виставці-презентації за напрямами та розділами в друкованому вигляді, які оформлюються за відповідними вимогами та брошуруються (1 примірник). На звороті титульного аркуша розміщується таблиця для висновків експертів. Зразки будуть розміщені на сайті.

3. Тематика напрямів та розділи за якими приймаються експонати.

Роботи (експонати) подаються за напрямами, що містять відповідні розділи:

1. Напрям «Управління освітою».

Розділи:

1.1. Методична робота з педагогічними кадрами.

1.2. Моніторинг діяльності загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів.

2. Напрям «Практична психологія та соціальна робота».

3. Напрям «Дошкільна освіта».

4. Напрям «Початкова освіта».

5. Напрям «Природничо-математична освіта».

Розділи:

5.1. Математика.

5.2. Фізика та астрономія.

5.3. Біологія, екологія.

5.4. Хімія.

5.5. Географія та основи економіки.

5.6. Інформатика.

6. Напрям «Формування здорового способу життя».

Розділи:

6.1. Сучасний урок основ здоров’я, фізичної культури та Захисту Вітчизни.

6.2. Організація превентивного виховання в умовах навчального закладу.

7. Напрям «Суспільно-гуманітарна освіта».

Розділи:

7.1. Українська мова та література.

7.2. Російська мова і література, світова література.

7.3. Іноземні мови.

7.4. Історія, правознавство та інші суспільні дисципліни.

8. Напрям «Виховна робота».

9. Напрям «Позашкільна освіта».

10. Напрям «Розвивально-естетична освіта».

Розділи:

10.1. Музика.

10.2. Образотворче мистецтво.

10.3. Художня культура.

11. Напрям «Трудове навчання».

12. Напрям «Спеціальна та інклюзивна освіта».

13. Напрям «Бібліотекарі загальноосвітніх навчальних закладів».

4. Критерії оцінювання робіт (експонатів) виставки-презентації педагогічних ідей та технологій:

– значимість (доля) авторського внеску 15 балів;

– інноваційність: актуальність авторської розробки, ступінь новизни запропонованих підходів 15 балів;

– змістовність: повнота та глибина розкриття заявленої теми, методична та предметна грамотність, практична спрямованість роботи 15 балів;

– оформлення: структурованість, послідовність викладу матеріалу, наявність анотації, змісту, списку літератури, культура писемного мовлення, грамотність тексту 10 балів.

5. Технічні вимоги до робіт (експонатів), що приймаються на виставку:

Роботи (експонати) подаються шрифтом Times New Roman у форматі А-4 (А-5), якщо кегль тексту 16 (12), то таблиця 14 (10), одинарним інтервалом, поля повинні бути по 2 см, абзац 1 см.

Автори робіт (експонатів), які визнані кращими презентують свої розробки під час проведення весняного педагогічного тижня, нагороджуються дипломами
І – ІІІ ступенів оргкомітету XІХ обласноївиставки-презентації педагогічних ідей та технологій. Експонати, які відзначені дипломами заносяться до каталогу і містять довідкову анотацію.
Кiлькiсть переглядiв: 71