Порядок проведення ДПА-2019

У 2019 році державна підсумкова атестація учнів початкової, основної та старшої школи проводитиметься на підставі Порядку проведення державної підсумкової атестації, наказу Міністерства освіти і науки України «Про проведення в 2018-2019 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту» та Методичних рекомендацій МОН про проведення ДПА в 2018-2019 навчальному році.

Зазначеними документами визначені строки, місце проведення, предмети атестації, зміст та інші особливості проведення шкільних іспитів для учнів 4-х, 9-х та 11-х класів.
ДПА у початковій школі
Атестація учнів 4-х класів здійснюється виключно з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти та якості освіти.
ДПА буде проведена у формі підсумкових контрольних робіт з двох предметів: української мови (передбачає оцінювання результатів навчання з української мови і літературного читання) і математики.
Підсумкові контрольні роботи укладають учителі початкових класів за єдиними завданнями для усіх класів паралелі відповідно до орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань.
На проведення контрольної роботи відводиться 1 академічна година (один урок): 5 хв. – на пояснення змісту роботи та інструкції щодо її виконання і 35 хв. – на її виконання.
Результати атестації не враховуються під час виставлення річних оцінок із навчальних предметів.
ДПА в основній школі
Підсумкова атестація учнів 9-х класів передбачає проведення письмових шкільних іспитів з трьох предметів: української мови, математики та навчального предмета за вибором педагогічної ради школи.
Проведення державної підсумкової атестації з української мови відбуватиметься у формі диктанту, текст якого укладатимуть учителі. За обсягом тексти диктантів повинні містити 160 - 170 слів. На проведення атестації відводиться 1 астрономічна година.
Для проведення державної підсумкової атестації з математики буде підготовано не менше 10 варіантів контрольних робіт.
Робота з математики буде поділена на 3 частини.
- Перша частина – 10-12 завдань у тестовій формі з однією правильною відповіддю на кожне завдання.
- Друга частина атестаційної роботи може складатися із 4-6 завдань відкритої форми з короткою відповіддю.
- Третя частина атестаційної роботи може складатися з 3-4 завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Завдання третьої частини вважатимуться виконаними правильно, якщо учень навів розгорнутий запис розв’язування завдання з обґрунтуванням кожного етапу розв’язку та надав правильну відповідь. Правильність виконання завдань третьої частини оцінює вчитель.
Для класів з поглибленим вивченням математики може бути додана четверта частина роботи.
Державна підсумкова атестація з математики проводиться протягом 135 хвилин для учнів загальноосвітніх класів. Учні класів з поглибленим вивченням математики виконуватимуть атестаційну роботу протягом 180 хвилин.
Особливості проведення ДПА з третього навчального предмета визначені відповідними методичними рекомендаціями Міністерства освіти.
ДПА в старшій школі
Державна підсумкова атестація випускників шкіл відбуватиметься із трьох навчальних предметів: української мови; математики або історії України (період XX – початок XXI століття) (за вибором учня), а також з одного із навчальних предметів за вибором учня.
Тестування учнів 11- класів відбуватиметься у формі ЗНО і буде проведено у пунктах тестування.
Державна підсумкова атестація, що проводиться у пунктах тестування відбудеться за графіком проведення ЗНО з 21 травня до 13 червня.
Кiлькiсть переглядiв: 65