Про затвердження Типової інструкції з діловодства

Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів

Наказом МОНУ № 1239 від 28 серпня 2013 року затверджено Типову інструкцію з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності/

Зокрема, у документі зазначено, що дотримання вимог і рекомендацій щодо порядку здійснення документування, встановлених цією Інструкцією, є обов’язковим для всіх працівників загальноосвітніх навчальних закладів.

Працівники, прийняті на роботу, повинні бути ознайомлені з вимогами Інструкції та виконувати їх.

Відповідальність за організацію діловодства, зміст, якість підготовки та оформлення документів в загальноосвітніх навчальних закладах несуть їх керівники.

У загальноосвітніх навчальних закладах діловодство здійснюється державною мовою.

На документах, що складають у загальноосвітньому навчальному закладі його найменування повинно відповідати найменуванню, зазначеному в статуті. Скорочене найменування загальноосвітнього навчального закладу може застосовується в разі, коли воно офіційно зафіксовано у статуті.

Всі книги та журнали (крім класних), що ведуться у загальноосвітніх навчальних закладах, поаркушно пронумеровуються, прошнуровуються та підписуються керівником. Підпис керівника засвідчується печаткою навчального закладу.

Накази з основної діяльності та з кадрових питань (особового складу) оформлюються у друкованому вигляді. Після підписання керівником, реєструються у книгах реєстрації наказів. Звертаємо увагу, що серед обов’язкової документації відсутня окрема книга наказів про рух учнів, але є книга наказів з адміністративно-господарських питань

Книги реєстрації наказів повинні містити таку інформацію: номер наказу, дата його реєстрації, заголовок (короткий зміст).

У кінці календарного року оригінали наказів групуються у справи (у хронологічному порядку), кожна сторінка яких нумерується, прошнуровується.

Справи підписуються керівником та спеціально призначеною для ведення діловодства особою. Підписи засвідчуються печаткою загальноосвітнього навчального закладу.

Накази нумеруються у порядку їх видання в межах календарного року; нумерація протоколів ведеться в межах календарного року окремо за кожною групою протоколів засідання відповідного колегіального органу.

Передбачено збереження:

- протоколів (педагогічної ради, загальних зборів (конференції) колективу, атестаційної комісії, державних атестаційних комісій тощо) та книги (журнали) реєстрації протоколів - 5 років

- робочого навчального, річного, перспективного планів роботи навчального закладу – 5 років.

Введено складання номенклатури справ. Номенклатура справ - це обов’язковий для кожного загальноосвітнього навчального закладу систематизований перелік назв (заголовків) справ, що формуються, із зазначенням строків зберігання справ. Управлінням освіти адміністрації Комінтернівського району Харківсьокї міської ради готуються рекомендації щодо складання номенклатури справ, які будуть надані керівникам пізніше.

Наказ Міністерства № 1239 від 28.08.2013 Про затвердження Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власност

Кiлькiсть переглядiв: 158